پنج‌شنبه, 12 تير 1399
  • EN
ژئودینامیک

به منظور برآورد ميزان تغيير شكل پوسته زمين به عنوان یکی از وظایف سازمان نقشه برداری کشور،  شبکه ژئودینامیک ایران شامل 106 ایستگاه دائمی GPS در  مرحله نخست طرح، طراحي و ایجاد شده است.  به منظور تسریع در مراحل مختلف احداث ایستگاهها و نیز مدیریت بهینه شبکه در مراحل بعد و با عنایت وجود مدیریتهای منطقه ای سازمان نقشه برداری کشور وظیفه شناسایی، احداث ، نصب تجهیزات، گردآوری مشاهدات ایستگاهها، نگهداری از ایستگاهها و نیز انجام پردازشهای اولیه به هر یک از این مدیریتها واگذار شده است.

بدین منظور تعداد  17  ایستگاه در محدوده جنوب و جنوب غربی کشور (عمدتاً محدوده زاگرس، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و نیز منطقه مکران) تحت پوشش مدیریت نقشه برداری خوزستان قرار گرفته است. این ایستگاهها در محدوده استان های خوزستان ، ایلام، لرستان، فارس ،کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان واقع شده اند. در حال حاضر16  ایستگاه شبکه فعال بوده و به صورت پیوسته در حال گردآوری اطلاعات هستند. نتایج پردازش این اطلاعات به صورت سری های زمانی که بیانگر  تغییرات روزانه موقعیت ایستگاهها می باشند، در دسترس متخصصین و علاقه مندان می باشد. همچنین با توجه به این که قدمت تعدادی ا این ایستگاهها به بیش از دوسال می رسد، بردار سرعت آنها محاسبه شده و نتایج این محاسبات به صورت پیوسته در اختیار علاقه مندان و متخصصین قرار می گیرد.

کاربرد دیگر این اطلاعات در حال حاضر استفاده از آنها در تعیین موقعیت نقاط نقشه برداری است که توسط  بخش خصوصی انجام می شود. این دسته از کاربران می توانند با انتخاب نزدیکترین ایستگاه به محل اجرای پروژه های خود برای دریافت مشاهدات روزانه ایستگاه مورد نظر، در فرمت Rinex  به مدیریت نقشه برداری خوزستان مراجعه نمایند.

نمایش ایستگاه ها بر روی نقشه ایرانگروه دورانV5.7.2.0