پنج‌شنبه, 12 تير 1399
  • EN
تاریخچه
در شهریور ماه سال 1365،در پی درخواست فرمانده محترم قرارگاه خاتم از سازمان نقشه برداری کشور ،مبنی بر تهیه نقشه های 1:100000منطقه خوزستان به مساحت 250000هکتارو نظارت بر عملیات تهیه آن که سایر ارگانها ونهادهای دولتی می بایست آن را انجام دهند.فعالیت سازمان نقشه برداری کشور در منطقه خوزستان با عنوان ستاد نقشه برداری خوزستان آغاز گردید.


از جمله فعالیتهای مهم این ستاد ،تهیه نقشه های 1:100000فاو تا چزابه به مساحت 800کیلومترمربع و نیز تهیه نقشه های 1:2000جنوب و شمال اهواز برای طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن در مساحت 90هزارهکتار طی سالهای 65الی 68بوده است.

در تیرماه سال 1370براساس مصوبه هیات دولت وسیاست تمرکززدایی و نیز استفاده بهینه از نیروهای بومی متخصص،اولین مدیریت استانی سازمان نقشه برداری کشور به دلیل وجود ستاد سازمان نقشه برداری خوزستان در این منطقه ایجاد شد و مدیریت نقشه برداری خوزستان فعالیت رسمی خود را با  هدف اشاعه فرهنگ نقشه برداری آغاز کردو همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.

این مدیریت در حال حاضر با پشتوانه نیروهای مجرب و نیز متخصصین بومی استان در زمینه های مختلف از جمله بسط و توسعه شبکه های مبنایی کشور در محدوه استان خوزستان و استان های مجاور، نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، طراحی و اجرای سامانه های اطلاعات مکانی، نگهداری و مدیریت سبکه ژئودینامیک در نوار جنوبی کشور و نیز آموزش کارشناسان و متخصصین علاقه مند به علوم روز ژئوماتیک فعالیت می کند.گروه دورانV5.7.2.0